Miljöer och situationer som gör det lämpligt att använda Nozoil:

  • Torr luft gör att näsans slemhinnor lättare torkar 
 Låg luftfuktighet förekommer inte bara på vintern utan även året runt i luftkonditionerade lokaler, i flygplan och bilar.
  • En annan orsak till besvär i näsan är dammiga och partikelrika miljöer. 

  • Stigande ålder är en annan förklaring till uttorkade slemhinnor. Kvinnor får inte sällan besvär efter klimakteriet. Vistelse i torra eller partikelrika lokaler gör besvären mera uttalade. 

  • Patienter som får strålbehandling mot huvud och hals har ofta besvär med torra och strålskadade slemhinnor under lång tid efter behandlingen. 

  • Näsblödare får ofta torra krustor i näsan, vilka skaver och irriterar och ger nya blödningar. 

  • Efter operationer i näsan fungerar ibland flimmerhåren dåligt. Ansamlat slem torkar in och hindrar luftpassagen. 

  • Torr och slemhinneirriterande luft som bland annat finns i kemisk och mekanisk industri kan ge upphov till torr rinit. Detta tillstånd kan också 
orsakas av näspetning, liksom efterförloppet till kraftig förkylning. Behandling med mjukgörande Nozoil är ofta effektivt.
  • Läkemedel som ges genom näsan, exempelvis allergimediciner, har ofta en uttorkande effekt på nässlemhinnan vid upprepad användning. Nozoil återställer nässlemhinnans normala fuktighet.